جمله تشویقی

 ا  اول اناره مشقت نظیر نداره  

انار دونه  دونه      مشقت شده نمونه 

نون و پنیر وپسته    مشقت به دل نشسته 

نقل و  گل وشیرینی      زهرا تو بهترینی

نون پنیر وبامیه      مشقهای تو چه عالیه

زرنگ وپر تلاشی     هیچوقت مریض نباشی

آذر ماه پاییزه    دفتر تو تمیزه 

پاییز فصل اناره    مشقت ایراد نداره

/ 0 نظر / 25 بازدید