آموزش الفبا باشعر

( ن) نان نعمت خدایه            برکت سفره هایه 

ن هستم و ن هستم آخر مامان  هستم         نوشتنم آسونه یه نقطه توی اونه

من نـ  غیر آخرم    اول نانوا اومدم   جام اوله یا وسطه همیشه به غیر از این نمی شه

 داره صدای پا میاد    ایـ  اول با عصا میاد        هر جا که اول باشه یـ عصاشو میاره

این  یـ   بدون عصاست زرنگه وناقلاست      میون سیب و سیره دو نقطه زیر اونه 

  

/ 0 نظر / 31 بازدید